รับกำจัดกากอุตสาหกรรม

Last updated: 2021-01-24  |  1726 Views  | 

 รับกำจัดกากอุตสาหกรรม

รหัสกำจัดที่ให้บริการ

011 คัดแยกประเภทเพื่อจำหน่ายต่อ

021 กักเก็บในภาชนะบรรจุ

042 ทำเชื้อเพลิงผสม

051 รีไซเคิลตัวทำละลาย

052 เข้ากระบวนการนำโลหะกลับมาใหม่

053 เข้ากระบวนการคืนสภาพกรดด่าง

049 นำกลับมาใช้ประโยชน์ด้วยวิธีอื่นๆ

076 เผาทำลายร่วมในเตาปูนซีเมนต์

081 รวบรวมและส่งออกนอกประเทศ

082 ถมทะเลหรือที่ลุ่ม

083 หมักทำปุ๋ยหรือสารปรับปรุงดิน

084 ทำอาหารสัตว์

      บริษัท สุธี รีไซเคิล จำกัด  เราคือผู้ให้บริการรับกำจัดกากอุตสาหกรรม  รับกำจัดขยะอันตราย รับกำจัดสารเคมี รับซื้อน้ำมันหล่อลื่น รับซื้อทินเนอร์ โดยวิธีการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รีไซเคิล( 106)  ซึ่งทางบริษัทเป็นผู้รวบรวมไปขนส่งยังปลายทางที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยทีมงานวิศวกรคุณภาพมากประสบการณ์กว่า 10 ปี โดยทุกๆขั้นตอนเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของกรมโรงงานอุตสาหกรรม(สก.2)ภายใต้ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมอย่างโดยเคร่งครัด

 

Powered by MakeWebEasy.com