บริการของเรา

ขั้นตอนการให้บริการกำจัดของเสีย
image
1. ลูกค้ากรอกข้อมูลขอใบเสนอราคาผ่านหน้าเว็ป
image
2. เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อเข้าเก็บตัวอย่างและขอข้อมูลเพิ่มเติม
image
3. ลูกค้ารอรับใบเสนอราคาทางอีเมล์
image
4. ลูกค้ายืนยันใบเสนอราคายืนยันใช้บริการ
image
5. ลูกค้าขออนุญาตกรมโรงงานนำของเสียออกนอกโรงงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิค
image
6. กรมโรงงานอนุญาตนำของเสียออกนอกโรงงาน
image
7. ดำเนินการเอกสาร กอ.1
image
8. ลูกค้านัดรถเพื่อเข้ารับบริการขนส่งของเสียออกนอกโรงงาน
image
9. ของเสียถูกนำส่งไปยังปลายทางพร้อมเอกสารประกอบการขนส่ง

บริการของเรา

เราคือผู้ให้บริการรับกำจัดกากอุตสาหกรรม  รับกำจัดขยะอันตราย รับกำจัดสารเคมี รับซื้อน้ำมันหล่อลื่น รับซื้อทินเนอร์

เราคือผู้ให้บริการรับกำจัดกากอุตสาหกรรม  รับกำจัดขยะอันตราย รับกำจัดสารเคมี รับซื้อน้ำมันหล่อลื่น รับซื้อทินเนอร์

เราคือผู้ให้บริการรับกำจัดกากอุตสาหกรรม  รับกำจัดขยะอันตราย รับกำจัดสารเคมี รับซื้อน้ำมันหล่อลื่น รับซื้อทินเนอร์

เราคือผู้ให้บริการรับกำจัดกากอุตสาหกรรม  รับกำจัดขยะอันตราย รับกำจัดสารเคมี รับซื้อน้ำมันหล่อลื่น รับซื้อทินเนอร์

เราคือผู้ให้บริการรับกำจัดกากอุตสาหกรรม  รับกำจัดขยะอันตราย รับกำจัดสารเคมี รับซื้อน้ำมันหล่อลื่น รับซื้อทินเนอร์

เราคือผู้ให้บริการรับกำจัดกากอุตสาหกรรม  รับกำจัดขยะอันตราย รับกำจัดสารเคมี รับซื้อน้ำมันหล่อลื่น รับซื้อทินเนอร์

เราคือผู้ให้บริการรับกำจัดกากอุตสาหกรรม  รับกำจัดขยะอันตราย รับกำจัดสารเคมี รับซื้อน้ำมันหล่อลื่น รับซื้อทินเนอร์

เราคือผู้ให้บริการรับกำจัดกากอุตสาหกรรม  รับกำจัดขยะอันตราย รับกำจัดสารเคมี รับซื้อน้ำมันหล่อลื่น รับซื้อทินเนอร์

ตัวอย่างของเสีย

image
กากตะกอนจากการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม
image
กากตะกอนที่มีโลหะมีค่า
image
น้ำเสียจากกระบวนการผลิต
image
น้ำปนเปื้อนน้ำมั้น
Powered by MakeWebEasy.com